Itzadeal Corporate Finance
bistår företag inom olika branscher vid kapitalanskaffningar. Vi har ett väl etablerat kontaktnät av investerare, både institutionella och privata. Vi tar ett helhetsgrepp och deltar i hela processen alltifrån analys och revidering av affärsplan, identifiering av investerare, möten, legal assistans till avslut. Vi har tidigare arrangerat Private Equity kapital bland annat  till mediabolag, norskt bioteknik företag, serviceföretag inom oljeindustrin med flera.