Om oss

Itzadeal ltd är moderbolag till Itzadeal KB vars huvudverksamhet är Corporate Finance rådgivning med tonvikt på kapitalanskaffning och affärsutveckling. Medarbetarna har lång erfarenhet inom finans och ekonomi.

Kontakta oss idag för en genomgång!